Particulier Opdrachtgeverschap

Het in particulier opdrachtgeverschap laten bouwen van een huis is een belangrijke stap. Het is een uitdagende ervaring die tijd, creativiteit en soms ook improvisatievermogen vraagt. Het uiteindelijke resultaat is de realisatie van uw woonwensen: uw droomhuis! Maar voordat u kunt bouwen, is er veel te regelen: Wij leggen u stapsgwijs uit wat u kunt verwachten. 


Stap 1. Oriëntatie op een kavel, de omgeving en het particulier opdrachtgeverschap

 • U laat zich uitgebreid informeren over het kavelaanbod en de mogelijkheden die er zijn.
 • Als het gaat om een nieuwe wijk, dan verdiept u zich in de plannen voor de inrichting van het openbaar gebied.
 • Daarnaast verdiept u zich in het particuliere opdrachtgeverschap.


Stap 2. U verkent uw wensen en toetst deze op haalbaarheid

 • Type en grootte van de woning: wat wilt u en wat vindt u belangrijk.
 • Stijl, sfeer en uitstraling: wat vindt u mooi.
 • Ligging en grootte van het perceel: wat vindt u belangrijk.
 • Scan van de financiële mogelijkheden: passen uw wensen bij uw financiële mogelijkheden.
 • Mogelijk passende kavels: welke kavels passen qua grootte en ligging bij uw woonwensen en financiële mogelijkheden.


Stap 3. Het aankooptraject gaat van start en u reserveert uw voorkeurskavel

 • U ontvangt een kosteloze reservering van een maand op de kavel van uw keuze.


Stap 4. U verdiept zich verder in het onderwerp

Gedurende de kosteloze reseveringstijd houdt u zich bezig met bijvoorbeeld:

 • De financiering van de kavel en de te bouwen woning;
 • De precieze eisen die u aan de woning stelt (het ‘programma van eisen’);
 • Het woningontwerp (de laatste vragen en onduidelijkheden kunnen worden opgelost).


Stap 5. Verlenging reservering van de kavel

U kiest ervoor om verder te gaan met de ontwikkeling van uw plannen. De reservering van de kavel wordt verlengd met maximaal 6 maanden. In deze periode richt u zich op:

 • Het regelen van de financiering;
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning.

Voor het verlengen van de reservering dient u een verklaring te ondertekenen en bent u een reserveringsvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding dient uitsluitend betaald te worden indien u de reservering beëindigt.  


Stap 6. Verdere uitwerking woningontwerp, voorbereiding bouwaanvraag en tussentijdse toets welstandscommissie

In de periode van de verlengde reservering kunt u een aantal zaken in gang zetten:

 • Verdere uitwerking woningontwerp.U gaat (eventueel in samenwerking met een bouwbegeleidingsbureau) verder met het woningontwerp, de eventuele selectie van architect en aannemer en andere zaken die met de bouw van uw woning te maken hebben.
 • U laat een sonderingsonderzoek uitvoeren. Een sonderingsonderzoek is noodzakelijk om de draagkracht van de bodem te onderzoeken en de wijze van fundering te bepalen. Moet uw woning gefundeerd worden met palen of niet? Is er een diepere fundering of grondverbetering noodzakelijk?
 • Aanvraag omgevingsvergunning en welstandstoets. Om verrassingen te voorkomen, adviseren wij u om het ontwerpbouwplan – voor het indienen van de bouwaanvraag – te laten beoordelen door een vertegenwoordiger van de welstandscommissie. 

Planning.

 • Normaliter neemt het verkrijgen van een omgevingsvergunning zo’n 8 tot 12 weken in beslag (exclusief eventuele bezwaarprocedures). De precieze planning wordt met u doorgenomen op het moment dat u een bouwplan indient.
 • U kunt er ook voor kiezen om pas na de eigendomsoverdracht van de kavel te beginnen met stap 6. Wij adviseren u echter toch om al eerder te beginnen met de voorbereiding van de bouwaanvraag, het selecteren van aannemers en het ontwerpproces. Bij de kavelverkoop verplicht de gemeente Enschede u namelijk om uw woning binnen twee jaar na de overdracht gereed te hebben.


Stap 7. Kaveloverdracht

Voor het einde van de verlengde reserveringsperiode, dient u een besluit te nemen over de definitieve aanvaarding van de kavel. Als u besluit om tot koop over te gaan, vindt de overdracht en de betaling van de kavel plaats bij de notaris van uw keuze.


Stap 8. Start van de bouw van uw woning

Met de kavel in eigendom en het verkrijgen van de omgevingsvergunning kunt u starten met de bouw van uw woning.