hardick & seckel

Aan de Getfertweg liggen twee locaties, die geschikt zijn en bestemd zijn voor woningbouw.  

In het binnensingelgebied is er nog zeer beperkt aanbod in particuliere kavels. De locaties aan de Getfertweg zijn geschikt voor in totaal 10-13 kleinere kavels. De uitgifte van bouwkavels in particulier opdrachtgeverschap aan de Getfertweg vormt dan ook een goede aanvulling in het gemeentelijk aanbod van kavels in het binnensingelgebied. Daarnaast is het ook één van de laatste locaties waar we als gemeente zelf kavels in het binnensingelgebied kunnen uitgeven.