Faciliterende maatregelen

De gemeente Enschede heeft de verkoopvoorwaarden voor nieuwbouwkavels aangepast.

Het gaat om faciliterende maatregelen die de stap naar het zelf bouwen van een huis in particulier opdrachtgeverschap gemakkelijker moeten maken.


1. Verruiming reserveringsperiode

De reserveringsperiode voor particuliere nieuwbouwkavels is verruimd van vier naar zeven maanden:

  • 1 maand kosteloze reservering +
  • 3 maanden betaalde reservering (met een maximum van € 5.000,00) +
  • tijdelijk 3 maanden verlenging zonder rentevergoeding

De reserveringskosten vervallen uiteraard als u de kavel daadwerkelijk koopt.


2. Uitstel van betaling/levering

Normaal gesproken moet u binnen zes weken na het tekenen van de koopovereenkomst de kavel in eigendom aanvaarden en de koopsom betalen. Dit is nu verruimd naar 9 maanden. Dit betekent dat u dus 16 maanden (7 maanden reserveringstijd + 9 maanden) de tijd heeft om uw huidige woning te verkopen.


3. Ontbindende voorwaarde

U kunt tijdelijk een ontbindende voorwaarde op laten nemen in de koopovereenkomst. Als uw huidige woning 9 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst nog niet is verkocht, kunt u tegen een vergoeding van 2,76% (rentepercentage gelijk aan het percentage voor de reserveringsvergoeding) van de koopsom, met een maximum van € 5.000,00, alsnog van de koop afzien.


4. Bijdrage in de bouwbegeleiding

Daarnaast heeft de gemeente een bijdrage in de bouwbegeleiding beschikbaar gesteld.


5. Gratis bouwkostencalculatie

Bij verlenging van de reservering kunt u op kosten van de gemeente Enschede een bouwkostencalculatie laten opstellen tot een maximum van € 300,00 exclusief BTW. Dit geeft u al in een vroeg stadium inzicht in de totale kosten van uw toekomstige bouwproject.Meer weten?

Neem dan contact op met Bureau Kaveluitgifte via 06 – 10306623 of kaveluitgifte@enschede.nl.